Skydda företaget

Att skydda företaget är inte det enklaste. Företagsspionering och allmän förstörelse är vanligare än man kan tro. Ett företaget är särskilt utsatt på nätet där vem som helst från hela världen kan nå er.

Anlita IT-expert

Lägger man stor vikt på sin hemsida och är företagets servrar påkopplade och stora, behöver man kanske någon som jobbar heltid. Då räcker det inte med att ta in en konsult, är det för många arbetstimmar kommer ni att förlora pengar på det.

Att hitta rätt person kan ta tid och vara svårt. Att anlita rätt person kan vara svårt om man inte vet riktigt vad man ska leta efter. Headagent är en byrå som jobbar med att hitta nyckelpersoner till andra företag. Genom dem eller liknande företag kan du få in en IT-expert som vet hur man skyddar ett företag från olika hot.

Säkerhetsrådgivning

En IT-expert kan se till att allting fungerar inom företaget. Ett mindre företag kanske inte har möjligheten att ha en IT-expert. Då kan man ta in en säkerhetsrådgivare istället. De kan gå genom företag från topp till tå och se vilka åtgärder man borde vidta för att skydda företagshemligheter. Man kan också kalla in företag som Triop AB som kan undersöka om företaget har bra kryptering och se till att hemsidan eller programvaror inte innehåller skadlig kod.

Fysisk säkerhet

Ett företag ska också skyddas från fysiska hot. Många företag i Sverige anlitar exempelvis Securitas för att besvara larm vid inbrott och skadegörelse. De kan också anordna kameraövervakning och installera överfallslarm som gör att personalen känner sig tryggare. Ett tyst larm går ut till dem och de kontaktar polisen samt spelar in allt som sker.

About Author: rnn.yqe.