Förstå dina kunder bättre med segmentering

Det vanliga sättet att bedriva marknadsföring har länge varit att behandla alla befintliga och potentiella kunder på i princip samma sätt, så kallad massmarknadsföring. Det är vad du möter i till exempel tidningsannonsering, flygblad med mera.

För att öka förståelsen för dina kunders behov och önskemål och därigenom kundnöjdheten är det viktigt att lära dig mer om dina kunder. Många konsulter är specialiserade på marknadsundersökningar som hjälper dig att identifiera och värdera både vilka som är dina viktigaste kundgrupper och produkter. Det handlar inte bara om produktens egenskaper utan också om emotionella behov. Om ditt företag kan knyta djupare personliga band kan det i många fall ha större betydelse än pris, utbud och konkurrenters erbjudanden.

Det gäller att hålla sig uppdaterad och ajour med hur man ligger till i branschen genom att göra konkurrentanalyser samtidigt som man bör göra analyser på vilken potential man har. Detta gör man genom att  göra analyser av både kunder och leverantörer. Man måste se hur marknaden ligger till och vilka olika säljkanaler man har och vilka fler man kan använda sig av. Detta kan man enkelt göra genom att anlita en konsultfirma som gör dessa marknadsanalyser och sedan kan göra en kartläggning på allt detta till dig och ditt företag.

Segmentering

Ett bra sätt att öka lönsamheten är att identifiera de kundgrupper som ni har störst förmåga att betjäna. Det är ofta lönsammare att rikta marknadsföringen mot detta segment än att ha en generell marknadsföring till alla. De företag som lyckas bäst är de som lyckas skapa en stark känslomässig koppling till sina kunder genom att skapa förtroende, god kommunikation och ständigt arbetar för att kunderna ska vara nöjd med den service och kontakt som de får.

Det gäller att utgå från sina kunders behov, att öka sin kundnöjdhet och nå ut till helt nya kundgrupper och i sin tur även lära sig att förstå deras behov och önskemål och därmed kunna utveckla den kommunikation man har med sina kunder.

Den information som framkommer i undersökningen kan du sedan använda för att få

  • en anpassad produktutveckling och riktade erbjudanden till rätt målgrupper
  • livsstilsprofiler på de olika kundgrupperna
  • lojalare och mer nöjda kunder
  • bättre och mer effektiv marknadsföring
  • en kommunikation både i affärssamtal och på sociala medier som är bättre anpassad till målgruppen
  • se till att få attraktivare erbjudanden till medlemmarna eller kunderna

Segmentering är egentligen inget nytt, sportkläder och idrottsutrustning har länge valt att marknadsföra sig på idrottsarenor och modeföretagen vill gärna synas i modetidningar. Däremot har det blivit mer omtalat på senare år, då effekterna på lönsamheten nu på ett annat sätt har uppmärksammats.

About Author: rnn.yqe.