Vikten av bra personal 

När företaget börjar växa så blir det en naturlig del att man behöver anställa personal. Det är en av de viktigaste investeringarna man kan göra som företag och det är viktigt att man får de som verkligen företaget är i behov av. Lika viktigt är det för de som anställs att de trivs och känner […]

Säkra upp företagets IT-miljö 

Med allt mer komplexa it-miljöer så ställer det allt högre krav för att säkra upp dessa mot intrång eller attacker utifrån. Att det inte skulle hända ert företag är på något sätt en vanföreställning. Det kan hända alla oavsett storlek på företaget. Att ha kontroll på säkerheten är viktigt oavsett hur det ser ut på […]

Att anställa mer personal 

Att anställa mer personal är inte alltid en enkelt match för ett företag. Det gäller att man hittar den personal som man är i behov av och att dessa vill anta utmaningen och bli anställd av just ert företag. Det är en investering att anställa som varje månad måste löna sig. Det kanske inte räcker […]

Att växa som företag 

Att växa som företag är det säkert många som drömmer om. Inte alla lyckas att växa men många blir framgångsrika och växer årligen till riktigt stora välmående företag. Från det man startar sitt företag så bör målsättningen vara att gå med vinst så man kan investera och få ett stabilt och kraftfullt företag. Det finns många […]

Fira företagets framgångar 

Många företag i Sverige går bra och detta skapar bättre förutsättningar få både de anställda och företaget. Att fira företagets framgångar är det många som gör och alla väljer olika sätt att visa sina anställda uppskattning för det arbete som läggs ner för att företaget ska gå bra. Det behöver inte alla gånger vara storstilat […]

Säkra upp din butik 

Som butiksinnehavare så vet du säkert att det finns saker att tänka på som kan säkra upp din butik för eventuellt rån och överfall. Det är viktigt att ett relevant larm finns installerat som kan använda vid nödfall. Många gånger så kan det också hjälp att försvåra för den som gör ett försök till att […]

Säkerhetsutbilda företaget 

För att vi ska känna oss trygga på ett företag så kan det kräva att vi säkerhetsutbildar de som arbetar inom företaget. Det gäller att man skapar en säker och trygg arbetsplats för alla som arbetar där men också för den verksamhet man bedriver. Som anställd så är man delaktig i de rutiner och det […]

Delta på företagsmässa 

Något som kan vara väldigt gynnsamt för ett företag är att medverka på en företagsmässa av något slag, om dess inriktning lämpar sig väl i förhållande till de tjänster och produkter som man erbjuder potentiella kunder. På en företagsmässa kan man huvudsakligen rikta sig till både andra företag och privatpersoner beroende på vart man tror […]

Säkra de anställdas hälsa 

Det är ju ingen som skulle argumentera emot att en hälsosam anställd är att föredra. Men hälsa är inte bara något som är ett personligt ansvar. På en arbetsplats är det även arbetsgivarens ansvar att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt, vilket bidrar till både god fysisk och mental hälsa för alla som jobbar […]

Kostnader som en företagare måste ha koll på 

För majoriteten av företag är lönekostnaden den absolut största utgiften, och med lönekostnad menas då alla de kostnader som förknippas med en anställd. Den enskilt största utgiften är förstås den lön den anställde får varje vecka eller månad. Den är ju lätt att få grepp om. De flesta företagare har också förstått att de måste […]