Säkra upp din butik 

Som butiksinnehavare så vet du säkert att det finns saker att tänka på som kan säkra upp din butik för eventuellt rån och överfall. Det är viktigt att ett relevant larm finns installerat som kan använda vid nödfall. Många gånger så kan det också hjälp att försvåra för den som gör ett försök till att […]

Säkerhetsutbilda företaget 

För att vi ska känna oss trygga på ett företag så kan det kräva att vi säkerhetsutbildar de som arbetar inom företaget. Det gäller att man skapar en säker och trygg arbetsplats för alla som arbetar där men också för den verksamhet man bedriver. Som anställd så är man delaktig i de rutiner och det […]

Delta på företagsmässa 

Något som kan vara väldigt gynnsamt för ett företag är att medverka på en företagsmässa av något slag, om dess inriktning lämpar sig väl i förhållande till de tjänster och produkter som man erbjuder potentiella kunder. På en företagsmässa kan man huvudsakligen rikta sig till både andra företag och privatpersoner beroende på vart man tror […]

Säkra de anställdas hälsa 

Det är ju ingen som skulle argumentera emot att en hälsosam anställd är att föredra. Men hälsa är inte bara något som är ett personligt ansvar. På en arbetsplats är det även arbetsgivarens ansvar att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt, vilket bidrar till både god fysisk och mental hälsa för alla som jobbar […]

Kostnader som en företagare måste ha koll på 

För majoriteten av företag är lönekostnaden den absolut största utgiften, och med lönekostnad menas då alla de kostnader som förknippas med en anställd. Den enskilt största utgiften är förstås den lön den anställde får varje vecka eller månad. Den är ju lätt att få grepp om. De flesta företagare har också förstått att de måste […]

Säkra upp företaget 

Att säkra upp företaget innebär inte bara att med larm och bra lås på dörrar se till så att ingen kan ta sig in i företagets lokaler. Visst det är bra att använda sig av larm men det kan vara mycket annat som behöver kollas upp, säker arbetsmiljö och brandskydd är viktiga detaljer som man […]

Kvalitetssäkra din programvara 

Hur väl använder ni maskinerna i er verksamhet? Mjukvarulösningen AXXOS OEE visar detaljerad information om var i produktionen förluster och potentialer finns, för att hjälpa er att förbättra och maxa arbetet. Nyckeltalet OEE står för Overall Equipment Effectiveness och översätts på svenska till TAK, Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutbyte. OEE mäter effektiviteten av maskinerna och var […]

Förändringar för företaget 

Det finns många företag som går bra i Sverige och dessa företag utvecklas och är hälsosamma, det finns också företag som går på sparlåga och verkar inte ha viljan till förändringar för företaget. Man kanske har ledsnat eller så har marknaden slocknat och inga kunder köper företagets produkt längre. Den som driver företag vet att […]

Att lagra dokument 

I dagens digitala samhälle så har det blivit allt mer viktigt att man måste tänka på den digitala säkerheten för allt som vi sitter och jobbar med. Vi börjar nästintill att bli papperslösa på kontoren och pärmarnas tid kanske inte är förbi men det börjar minska och vi behöver inte lika stora säkerhetsskåp längre då […]

Förstå dina kunder bättre med segmentering 

Det vanliga sättet att bedriva marknadsföring har länge varit att behandla alla befintliga och potentiella kunder på i princip samma sätt, så kallad massmarknadsföring. Det är vad du möter i till exempel tidningsannonsering, flygblad med mera. För att öka förståelsen för dina kunders behov och önskemål och därigenom kundnöjdheten är det viktigt att lära dig […]