Så skapar ni bra säkerhetsprogram

Oavsett inom vilket område man verkar är det av högsta vikt att ha ett bra program som hanterar säkerheten. Säkerheten är A och O i all produktion och alla projekt, och med ett bra säkerhetsprogram har ni goda förutsättningar att säkerställa kvalitet, kostnadseffektivitet och användarvänlighet i samtliga led. Det är dessa områden i sin tur som är avgörande för projektet och därmed företagets fortsatta lönsamhet.

Arbetar man med en produktion där säkerheten brister kan det få stora konsekvenser på resultaten, vilket gör att det är viktigt att hela tiden hålla en hög säkerhet genom hela projektet. Att investera i ett bra säkerhetsprogram är därför alltid en god idé. Om ni på företaget redan har ett säkerhetsprogram men är osäker över kvaliteten och effektiviteten finns det bra tester att göra för att säkerställa nivån. Så kallad agil utveckling blir allt vanligare i projekt och idag finns det bra tester för att testa de agila projekten. Då certifieras ni inom ISTBQ där ni också ges praktiska kunskaper och strukturerade metoder för att säkerställa programvaran.

Idag handlar projektledning om att kunna driva projekten smidigt och effektivt, snabbt kunna agera på förändringar och arbeta strukturerat. Att ha kunskap om hur man testar integreringen i alla steg i den agila utvecklingsmodellen ger er förutsättningar för ett så bra resultat som möjligt i projektet. Att certifiera sig enligt ISTBQ bekräftar de redan befintliga kunskaperna och passar dig som är testledare eller testanalytiker, men även projektledare och kvalitetsansvariga. Det ger er vägledning för vilka aktiviteter ni eventuellt kan automatisera i framtiden, vilket effektivt frigör resurser.

About Author: rnn.yqe.