Säkra de anställdas hälsa

Det är ju ingen som skulle argumentera emot att en hälsosam anställd är att föredra. Men hälsa är inte bara något som är ett personligt ansvar. På en arbetsplats är det även arbetsgivarens ansvar att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt, vilket bidrar till både god fysisk och mental hälsa för alla som jobbar där.

Ljus

För att främja ett välbefinnande på arbetsplatsen finns det många punkter man kan tänka på. Ett av de mest självklara, men sällan optimalt använda, är belysningen. Alla behöver tillräckligt med ljus för att kunna göra sitt arbete, men belysning är också något som kan göra mycket mer än så. Det finns exempelvis många fördelar med naturligt dagsljus, vilket bland annat företaget Parans har utvecklat system för att kunna leverera till arbetsplatser även om de inte har bra tillgång till direkt dagsljus genom fönster.

Ergonomi

Ergonomi är också en av de områden alla är medvetna är till stor fördel för arbetare, men igen är det inte alla som verkligen lägger ned tid och energi på att utforma en ergonomiskt fördelaktig arbetsplats. I det långa loppet är det inte bara bättre för de anställda att de kan arbeta bekvämt, det gynnar också företaget då man ser ökad produktivitet och färre ersättningskrav från arbetare. Arbetsmiljöupplysningen har mer information om hur detta bör tillämpas.

Luftkvalitet

Luftkvalitet är ett ytterligare område som kan ha stor inverkan på välbefinnandet, men det är inte alltid så lätt att veta när detta faktiskt är boven. Det exakta kravet som bör ställas på saker som ventilation beror delvis på vilket typ av arbete som utförs på arbetsplatsen, som till exempel om det finns farliga kemikalier som används. På Arbetsmiljöforum menar man att dålig luftkvalitet kan leda till besvär som huvudvärk och trötthet, vilket ju båda lätt kan leda till sämre produktivitet.

About Author: rnn.yqe.

Kategorier