Kostnader som en företagare måste ha koll på

För majoriteten av företag är lönekostnaden den absolut största utgiften, och med lönekostnad menas då alla de kostnader som förknippas med en anställd. Den enskilt största utgiften är förstås den lön den anställde får varje vecka eller månad. Den är ju lätt att få grepp om. De flesta företagare har också förstått att de måste betala arbetsgivaravgifter på lönen, som uppgår till cirka 34 % av bruttolönen. Nu är det inte på långa vägar allt som ingår i begreppet. En tillkommande del är semesterlön. Många företag har olika typer av försäkringar för sina anställda och ofta pensionsavtal.

Eftersom lönekostnader betyder så mycket för bolagets resultat är det förstås viktigt att hålla koll på alla delar. Som vanligt finns mycket hjälp att få på Internet. Ett exempel kan vara Bolagsverkets sida för att beräkna löner. Den beräkningen är långt ifrån exakt, men du får fram de viktigaste delarna, och får ett resultat som duger för budgetering. Om man känner sig förvirrad av alla olika typer av utgifter för de anställda kan man få mycket hjälp av arbetsgivarorganisationer.

Ett annat sätt är förstås att köpa in den kompetens som behövs och därmed kunna ägna sig åt andra saker. Det finns många specialiserade företag i branschen, sök på Internet för ett specifikt område, exempelvis kan det vara lönekonsult Borlänge.

Fördelen med att anlita en lönekonsult är förstås att de kan alla bestämmelser på sina fem fingrar. Man kan få en betydligt mer exakt budget, och man har tryggheten att alla olika utgifter, som försäkringar, pensioner och så vidare verkligen betalas in på rätt sätt. Det är också en trygghet att de tar hand om semesterberäkningarna. Om man har omsättning på sin personal är det nog så viktigt att ha koll på semesterlagens krav och avtalets bestämmelser om betalda dagar.

About Author: rnn.yqe.

Kategorier